Digitalizace a přechod na cloudové CRM a ERP

Firma GASTRO MACH, s.r.o., poskytující analýzu, návrh, řešení, instalaci a servis profesionálních kuchyňských technologií, realizuje projekt Digitalizace a přechod na cloudové CRM a ERP. Cílem je zvýšení digitální úrovně podniku, zavedením nového SaaS informačního systému pro řízení vztahů se zákazníky a plánování podnikových zdrojů, umožňující uživatelům připojit se ke cloudovým aplikacím a používat je přes internet. Plánované datum ukončení projektu: 31.3.2023. Projekt č.: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027492 je spolufinancován z prostředků EU EFRR - OP PIK jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.