Výrobci zvedacích – nebo chcete-li kapotových myček pro malé a střední gastro provozy, se vesměs předhánějí v nabídce co nejlepších parametrů svých strojů a hlavní důraz kladou na nízkou spotřebu vody. S tím, jak ceny rostou a voda se bude i nadále stávat čím dál hodnotnější surovinou je to pochopitelné a také chvályhodné. Jenže má to své jenže…

Je opravdu tak důležitý parametr, že jeden mycí cyklus spotřebuje x litrů vody? Když současně s tím odtečou desítky litrů při ručním předmývání tlakovou sprchou? Výrobci se správně zaměřují na úsporu vody, ale už neovlivní, kolik vody spotřebuje obsluhující personál při nezbytném ručním sprchování.

Již řadu let má švédský výrobce Wexiodisk jako jediný ve své produkci takzvanou automatickou předmyčku. Ta nahrazuje právě ono bolavé místo každé umývárny, a tím je ruční předmývání. Je to v podstatě druhá myčka, která pod velkým tlakem opláchne nádobí ještě před tím, než mycí koš vstoupí do myčky. A jelikož jsou oba stroje propojené, využívá předmyčka pro svůj proces odpadní vodu z hlavní myčky. Není to nic složitého a návratnost investice do předmycího automatu je nezpochybnitelná. Úspora lidské práce a hlavně čisté vody jdou do tisíců měsíčně – samozřejmě podle velikosti provozu a kapacity mytí.

Nevýhodou použití automatické předmyčky může být prostor. Přece jen, je to na šířku dalších zhruba 60 centimetrů, které jdou třeba na úkor stolu pro třídění nádobí. Existuje však možnost rohové instalace, jako je vidět na následujících obrázcích:

Rohová instalace 1

V obou případech jsou vstupní a výstupní stůl pro dva mycí koše, což je ve většině umýváren v malých a středních restauracích dostačující. A všimněte si, že všudypřítomná tlaková sprcha je tady nepřítomná. Litry teplé vody spláchnuté do kanálu ušetří předmycí automat, který nepotřebuje žádnou vodu navíc, protože využívá odpadní vody z hlavní myčky. Celý proces je vidět v této animaci:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *