AKTUALITY A NOVINKY

Stále se něco děje

PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST UŽ DNES

6 DŮVODŮ, PROČ BYSTE SI MĚLI ZKONTROLOVAT PROCES PRŮMYSLOVÉHO MYTÍ

multiwasher

Navzdory pandemii organizace po celém světě přezkoumávají procesy průmyslového mytí. Proč?
Během pandemie překvapila svět gastronomických služeb zpráva. S cílem snížit do roku 2030 odpad o 50 % nahradil Starbucks jednorázové kelímky znovupoužitelnými.
Brzy následovala reakce: krátce poté McDonald’s oznámil svůj vlastní záměr odstranit do roku 2025 jednorázovky ze všech svých restaurací.
Tento trend se zdaleka netýká pouze stravování a pohostinství, oblasti, kde je změna nejviditelnější:
Google nedávno oznámil, že hodlá zvýšit podíl znovupoužitelných materiálů ve všech oblastech podnikání;
Společnost Nike vytvořila aplikaci, která umožňuje zákazníkům porovnávat spotřebu vody a energie v různých továrnách v reálném čase;


Velké hotelové řetězce, jako je Marriot, nahrazují magnetické karty a obaly udržitelnějšími alternativami.
Vzhledem k tomu, že stále více organizací opouští jednorázové materiály, vyvstává několik otázek: jak budou organizace mýt toto dodatečné náčiní? Jak by měly společnosti změnit proces mytí, aby uspokojily/pokryly tyto dodatečné potřeby? A co vedlo manažery k tomuto rozhodnutí i během pandemie?
To jsou hlavní důvody.

  1. Připravit se na budoucnost
    Jedním z hlavních důvodů, který nutí organizace k revizi jejich mycích procesů, je hledání hladkého přechodu do nového, znovu použitelného světa. Tato změna bude notoricky známá v odvětvích, která jsou aktuálně závislá na jednorázových předmětech – jako je obalový, textilní, cateringový nebo spotřební průmysl.

    CELOSVĚTOVÁ PRODUKCE PLASTOVÉHO ODPADU V ROCE 2018 PODLE ODVĚTVÍ

Zdroj: Statista


Jak na to: Aby se korporace vypořádaly s dodatečným počtem nádobí, budou se muset uchýlit k efektivnějším a jednoduše rychlejším zařízením, jako jsou průmyslové stroje určené k mytí velkých objemů.

  1. Minimalizovat náklady na mytí
    Kolik stojí mytí? Například v potravinářském průmyslu může tento proces představovat 15 až 20 % celkových provozních nákladů.

Zdroj: Advantage Chemical


Nejmodernější stroje mají krátké mycí cykly, dlouhé 3 až 5 minut, na rozdíl od domácích modelů, které trvají přibližně 45 minut. V důsledku toho vyžadují od zaměstnanců méně času a spotřebují méně vody, energie a mycích prostředků.

Jak se zlepšit: S průmyslovými myčkami, které umožňují manažerům optimalizovat procesy a snížit spotřebu vody a energie při praní o více než 50 %.

3. Zlepšit zákaznickou zkušenost

S ohledem na hygienické standardy společnosti je kvalita nesmlouvavá. V oblasti potravin a zdravotnictví je určující pro „zdraví“ byznysu.

Když zaměstnanci nemusejí mýt nádobí, mohou se soustředit na úkoly s přidanou hodnotou – ať už tráví více času s pacienty v nemocnici, s lidmi v restauraci nebo vykonáváním smysluplnějších úkolů v závodě.

Jak se zlepšit: Prohlédněte si průmyslové mycí procesy, aby byly automatičtější, efektivnější a ergonomičtější. Zaměstnanci tak mohou věnovat více času jiným aspektům své práce než se starat o mytí. Jedinou požadovanou ruční prací by mělo být naložení stroje na začátku a vyložení náčiní na konci.

4. Zajistit spolehlivost procesů

V době propuknutí salmonely nebo Covid-19 není prostor pro hygienické chyby. Při každém mytí je nutné zajistit správnou kvalitu. Potravinářské společnosti by například měly každých 24 hodin umývat nádobí, které přichází do styku s potravinami, aby se zabránilo otravě jídlem, výskytu škůdců a dodatečným nákladům na nové nádobí a zajistily dodržování hygienických norem.

Jak se zlepšit: s průmyslovým mycím zařízením s dekarbonizační schopností. Vzhledem k vysokým teplotám, při kterých průmyslové kuchyně fungují, povrchy nádobí získávají zbytky uhlíku a hromadí vrstvy přepáleného tuku. Dekarbonizace je jediný způsob, jak takové chemikálie zlikvidovat.

5. Zlepšit kvalitu

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že znečištění ovzduší je každoročně spojeno se 4,2 miliony předčasných úmrtí – což je počet podobný jako u úmrtí na covid-19.

Zlepšení kvality ovzduší zachraňuje životy. Neefektivní mycí procesy uvolňují do vzduchu mikročástice – například když se otevřou dvířka pračky. Pracovníci tyto částice vdechují, což může způsobit vyrážky, popáleniny, kašel, astma a další závažná kardiovaskulární a respirační onemocnění.

Jak se zlepšit: se stroji, které integrují mytí a sušení v jednom uzavřeném prostoru. Vnější prostředí je vždy suché, bez vlhkosti a chemikálií z používaných čistících prostředků.

6. Vyvarovat se kontaktu s toxickými chemikáliemi

Tradiční způsoby mytí intenzivně využívají čistící prostředky k likvidaci bakterií. Tyto mycí prostředky obsahují chemikálie, mnohé z nich toxické, které po umytí zůstávají v nádobí.

Aby se snížilo množství čistících prostředků, používají se vyšší teploty mytí. Pokud dojde k mytí při teplotě vyšší než 85 °C, výsledek je stejný, jako kdyby při mytí byly použity čistící prostředky. Rozhodující je, že kontakt s chemikáliemi nemá žádné vedlejší účinky – ať už při požití, vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou.

Ale i když je množství čistících prostředků minimální, výběr správného produktu zůstává rozhodujícím faktorem pro zdraví pracovníků. Ekologické mycí prostředky, na rozdíl od tradičních, používají omezené koncentrace škodlivých chemikálií – jako jsou fosfáty nebo kyseliny. Tyto ekologické mycí prostředky splňují přísnější legislativu a regulační orgány je bedlivě sledují.

Jak na to: S průmyslovými myčkami, které dosahují vyšších teplot a s použitím ekologických mycích prostředků.

Obavy o udržitelnost, zdraví a produktivitu vedou organizace po celém světě k tomu, aby prověřily průmyslové mycí procesy. Společnosti, které tento proces vedou, mohou zlepšit zákaznickou zkušenost, snížit provozní náklady, chránit zdraví zaměstnanců, dodržovat platnou legislativu a snížit emise.

Abychom dosáhli těchto cílů, je nutné zkontrolovat způsob, jakým se v současné době myje nádobí, a přejít na nejmodernější zařízení – s krátkými mycími cykly a nízkou spotřebou vody, energie a čistících prostředků. Tyto stroje by měly být, pokud možno uzavřeny a dosahovat vysokých teplot, aby se minimalizovalo používání chemikálií.

To je posláním myček Multiwasher, vysoce výkonných průmyslové myček vyvinutých společností Somengil pro podniky, kde jsou kvalita a účinnost rozhodujícími faktory úspěchu.

Více zde: Somengil – GastroMach

Mohlo by vás zajímat

Naše unikátní metoda ZIPKA

Přesvědčte se, jak to děláme.

Zákazníci nám důvěřují

Podívejte se, co o nás říkají

Hledáte vhodné řešení pro vaši kuchyni?

Přihlášení k odběru novinek

Každý měsíc od nás obdržíte e-mail plný novinek, informací a trendů v oboru kuchyňských technologií.